Vigselring omarbetad av kundens guld och diamanter

Sku: